Volební období 2018 - 2023

Představenstvo

Mgr. Ivo Melecký
předseda představenstva

Martin Malicher
místopředseda představenstva

Ing. Petra Bálková
členka představenstva

Lenka Lindovská
členka představenstva 

Jiřina Koloušková
členka představenstva 

Vlasta Miková
členka představenstva  

Mária Pavlíková
členka představenstva 

Kontrolní komise

Eduard Kozelský
předseda kontrolní komise

Tomáš Himlar
člen kontrolní komise

Dan Rožánek
člen kontrolní komise